In de hoofdrol

Mijn rol: Interaction designer

Over het project

Uitdaging: Doordat steden steeds slimmer worden is de uitdaging ontstaan hoe een smart city kan communiceren met haar inwoners. Volgens CLEVER°FRANKE is de taak van een smart city om een inwoner te helpen begrijpen wat er gebeurd met deze data, zodat zij kunnen aangeven in hoeverre ze willen dat het hun dagelijks leven beïnvloedt. Aan mij als interaction designer de taak gebruikers een mening te laten vormen over data, de angst rondom data te verkleinen en interaction patterns te maken voor de uitwerking met Augmented Reality.

Oplossing:
 Een fysiek boek dat wordt gevuld met persoonlijke- en smart city data door middel van een Augmented Reality applicatie. Het boek samen met de applicatie heeft als functie de gebruiker bewust te maken in de hoeveelheid data de gebruiker afgeeft in een Smart City. ‘In de hoofdrol’ is een boek dat voor iedereen hetzelfde eruit ziet. Door middel van Augmented Reality wordt het boek uniek voor ieder individu. 

Klant:
CLEVER°FRANKE

Team:
 Het multidisciplinaire team bestond uit een onderzoek en concepter, prototyper, visual designer en interaction designer.

Tijdlijn:
20 weken.

“Hoe kan CLEVER°FRANKE door middel van Augmented Reality burgers van een smart city bewust maken wat er gebeurd met de data die zij afgeven?”

VRAAGSTELLING CLEVER°FRANKE

Het proces

Augmented Reality: Elke dag wordt een stad steeds slimmer. Het is aan ons als designers hoe we omgaan met het slimmer worden van een stad. Een eis van CLEVER°FRANKE was om gebruik te maken van Augmented Reality om een vooruitlopende rol te spelen binnen het vakgebied. Als interaction designer ben ik in de onderzoeksfase gaan kijken hoe gebruikers met Augmented Reality interacteren. Door met gebruikers van AR applicaties te praten en te observeren hoe ze bewegen, kon ik patterns ontwikkelen.

Uitwerking:
 De belangrijkste waarde voor de eindgebruiker was om meer kennis over data te krijgen. Deze kennis is momenteel erg laag en het onderwerp ligt gevoelig als het persoonlijk wordt. Daarom is er een groepssessie gefaciliteerd om inzicht te krijgen in de inwoners van Rotterdam en de data die ze afgeven. Een moeilijke taak, omdat ik zelf ook weinig kennis had van het afgeven van data. Er is, netzoals AR patterns, geen duidelijke informatie over te vinden. Na de onderzoeks- en de conceptfase ben ik aan de slag gegaan met schetsen en het maken van wireframes. De wireframes zijn drie keer geïtereerd om te toetsen of bewustwording plaatsvind, de interactie tussen het boek en de applicatie duidelijk is en het doel bereikt wordt.

Benieuwd naar het uitgebreide verslag? Bekijk hier de team casestudy. 

Zin om een keertje te babbelen?

Stuur mij een mailtje op daisyhofstede@hotmail.com of bericht mij via LinkedIn of Instagram.