De website ikdoneer.nu

Mijn rol: Concepter / Interaction designer

Over het project

Uitdaging: Samenwerken met digital agency Redkiwi was een van de onderdelen van het honoursprogramma voor mij. Vanuit Redkiwi kregen wij de vraag om een generiek platform te ontwikkelen voor goede doelen om online fondsen te werven. Ik moest als interaction designer in het team ervoor zorgen dat de gebruiker zo gemakkelijk en snel mogelijk kan doneren.

Oplossing:
 Een website waarop alle goede doelen samenkomen, zodat een donateur maar één website hoeft te bezoeken om te doneren. Niet alleen doneren de gebruikers, ze komen ook samen om andere te inspireren door verhalen te delen. Ook is het mogelijk om als goed doel een eigen domein te krijgen binnen de website www.ikdoneer.nu. Om het platform naamsbekendheid te geven is er een campagne ontwikkeld waarin het concept naar voren komt, verhalen delen.

Klant:
 Redkiwi

Team:
 Het multidisciplinaire team bestond uit een front-end developer, back-end developer, communicatieadviseur, visual designer en interaction designer.

Tijdlijn:
20 weken, 10 uur per week.

Het proces

Onderzoek: Tijdens het onderzoeken ben ik onder andere bezig geweest met de vraag hoe ik de gebruiker een zo passend mogelijk doneerformulier kan geven. Een formulier die er aantrekkelijk uit ziet om in te vullen, met stappen die alleen informatie vragen die ook echt nodig zijn. Er werd onderzoek gedaan naar hoe goede doelen het doneerformulier hadden ingezet op content, interactie- en visuele elementen. Ook ben ik in gesprek gegaan met de donateur om achter hun behoeftes te komen, zodat het concept aansluit op deze behoeftes. Tot slot heb ik mij verdiept in navigatie structuren, pagina indelingen en heb ik gekeken naar manieren van content laden.

Concept:
 Toen de onderzoeken van de verschillende disciplines bij elkaar kwamen is er een gebrainstormd over concepten. Alle ideeën kwamen op tafel met verschillende technieken zoals Negatief Brainstormen, COCD-box en Associaties. Hieruit zijn drie woorden gekomen die de grondleggers van ons concept zouden worden. Transparantie, storytelling en gericht op de donateur. Vanuit deze woorden hebben de communicatieadviseur, visual designer en ik als interaction designer een concept ontwikkeld.

Interaction design:
 Toen het concept duidelijk was, ben ik gaan schetsen. Zowel op papier als in Sketch zijn verschillende ontwerpen gemaakt waarin de kernwoorden terugkwamen. Deze schetsen zijn uitgewerkt tot wireframes en door de visual designer opgepakt. De developers kwamen na het design naar mij om te bespreken hoe de verschillende elementen moesten werken. Halverwege het uitwerking  van de website is het ontwerp getest met de doelgroep.

“Daisy heeft altijd goed de belangrijkste punten van het concept in haar achterhoofd gehouden, zodat dit bij het ontwerp en de uitvoering goed naar voren kwam. Ze is tot het uiterste gegaan om over elk detail goed na te denken en om er andere mensen naar te laten kijken. Daarnaast was ze niet bang om soms de belangen van de case owner anders in kaart te brengen, waardoor we tot nieuwe inzichten en uitingen kwamen.”

– Ellen Spoel, kerndocent CMD

De campagne

Zin om een keertje te babbelen?

Stuur mij een mailtje op daisyhofstede@hotmail.com of bericht mij via LinkedIn of Instagram.